Rotterdamskincare werkt met een aanbetalingssysteem. Vooraf aan de afspraak wordt er een aanbetaling vereist. De aanbetaling bestaat uit 40% van het complete bedrag. Het restbedrag van deze behandeling kan worden betaald na de behandeling.

De eigenaar van Rotterdamskincare zal u binnen 24uur een betaalverzoek versturen waarop u de aanbetaling kunt overmaken.

De aanbetaling blijf in jouw dossier staan als een borg. Indien je, om welke reden dan ook niet aanwezig kunt zijn op de afspraak, dient dit 24 uur tevoren worden vermeld. De afspraak kan dan kosteloos worden verzet. Komt u niet opdagen voor uw afspraak, deze niet op tijd verplaatst of annuleert, vervalt de aanbetaling. U dient dan een nieuwe afspraak te maken waarbij er opnieuw een aanbetaling geldt.

Let op: zonder aanbetaling staat de afspraak niet vast! Afspraken kunnen 24 uur tevoren; telefonisch, via WhatsApp of email worden geannuleerd.

 

 

 

 

Rotterdamskincare works with a down payment system. A deposit is required for the bookend appointment. The deposit consists 40% of the complete amount. The remaining amount can be paid after the treatment.

The owner of Rotterdamskincare will send you a request to complete the down payment.

The deposit remains in your file as a deposit. If, for whatever reason, you are unable to attend the appointment you must notify us 24 hours in advance. The appointment can then be rescheduled free of charge. If you do not show up to your appointment, didn’t cancel on time without any notice, the deposit will be collected by Rotterdamskincare. You will have to make a new appointment with a new charge of deposit.

Note: without a deposit the appointment is not confirmed! Cancellations can be made 24 hours in advance by telephone, via WhatsApp or e-mail.